Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0904 612 848
E-mail: info@minijoseph.sk

Fakturačná adresa:
Ing. Silvia Pavel
Štefánikova 74
94901 Nitra
Slovakia

Bankové spojenie:
IBAN: SK44 6500 0000 0036 5011 2569
SWIFT kód BIC: POBNSKBA
KS: 0008
VS: číslo objednávky

IČO: 52145735
DIČ: 1080885311
IČ DPH: SK1080885311

Je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,
číslo živnostenského registra: 430-54712.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár