Kde nás nájdete

MiNi JOSEPH SHOWROOM
Kupecká 16
949 01 Nitra
Slovakia

Kontakty:
Telefón: 0904 612 848
E-mail: info@minijoseph.sk

Fakturačná adresa:
MiNi JOSEPH, s.r.o.
Štefánikova 74
94901 Nitra
Slovakia

Bankové spojenie:
IBAN: SK27 0900 0000 0051 7208 8793
SWIFT kód BIC: GIBASKBX
KS: 0008
VS: číslo objednávky

IČO: 53164938
DIČ: 2121290974
IČ DPH: SK2121290974

Je platca DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 51704/N

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár